Công ty NKTM thành lập năm 2020 chuyên gia công các bộ phận chính xác trên chất liệu nhôm
Máy gia công

Máy móc thiết bị

Home > Máy móc thiết bị > Máy khoan

Máy gia công

Máy gia công

Máy gia công

431

Quy mô kỹ sư gốc

Quy mô kỹ sư ban đầu làm bằng vật liệu nhôm

Một quy mô kỹ sư ban đầu được phát triển và sản xuất bởi công ty chúng tôi.
Đây là một sản phẩm tuyệt vời kết hợp nhiều chức năng khác nhau như thước đo R, thước đo bề mặt C, thước đo góc và thước đo vuông thành một, điều không thể xảy ra cho đến bây giờ, và được sản xuất dựa trên tiếng nói của trang web.
Có bốn màu, bạc, xanh, đỏ và đen.

590