Công ty NKTM thành lập năm 2020 chuyên gia công các bộ phận chính xác trên chất liệu nhôm
Máy móc thiết bị

Ultra Micro Precision Machining

Home > Máy móc thiết bị

Các thiết bị chính

1
01

Máy gia công

02

Máy phay (nguồn gốc từ 〇〇)

Cắt đa năng  ( rộng 200, dài 300 )

2
3
03

Máy khoan

04

Thiết bị kiểm tra

3D coordinate measuring machine

Thiết bị đo 3 chiều về độ chính xác 5/10000

( rộng 1000, dài 750 )

4
05

CAD

Sử dụng hình ảnh CAD

2 máy 

3 trục tọa độ

7

TỔNG HỢP CÁC MÁY MÓC THIẾT BỊ