Công ty NKTM thành lập năm 2020 chuyên gia công các bộ phận chính xác trên chất liệu nhôm
Thiết bị y tế

GIA CÔNG NHÔM

Home > Gia công nhôm > Linh kiện thiết bị dược phẩm và y tế

Gia công nhôm của các bộ phận thiết bị y tế và dược phẩm

Nhiều sản phẩm nhôm được xử lý đòi hỏi độ chính xác, độ phẳng, độ song song và độ vuông góc ở mức micron.

Chúng tôi sử dụng công nghệ xử lý độ nhám bề mặt cao (xử lý bề mặt gương) xử lý biến dạng.

Gia công khối đa diện có độ nhám bề mặt đến mức 0,05, thành mỏng (1-2 mm) và xử lý rãnh (0,05-0,1 mm)theo yêu cầu kỹ thuật mà khách hàng mong muốn.

Hình ảnh mô tả

Nhóm bộ phận liên quan đến thiết bị y tế và dược phẩm
Mở rộng nhóm bộ phận liên quan đến thiết bị y tế và dược phẩm
Mở rộng hơn nữa các bộ phận liên quan đến thiết bị y tế và dược phẩm