Công ty NKTM thành lập năm 2020 chuyên gia công các bộ phận chính xác trên chất liệu nhôm
Tinh thể lỏng sản xuất phụ tùng thiết bị gia công

GIA CÔNG NHÔM

Home > Gia công nhôm > Phụ tùng thiết bị sản xuất LCD

Gia công nhôm của các bộ phận thiết bị sản xuất tinh thể lỏng

Gia công các chi tiết nhôm liên quan đến LCD có kích thước tấm lớn (lên đến 1000 x 170 mm) trọng tâm gia công ở việc khoan các lổ có bề mặt phẳng.

Chúng tôi tận dụng công nghệ cắt gương và đồ gá do chúng tôi phát triển và chế tạo.

Trong quá trình gia công xử lý cắt gọt các kích thước lớn khung LCD thường bị biến dạng hoặc không đạt yêu cầu, chúng tôi có thể xử lý một cách dễ dàng các rãnh mỏng có độ dày (0,1 đến 0,3 mm) và đảm bảo chất lượng bề mặt.

Hình ảnh mô tả

Nhóm tinh thể lỏng liên quan
Tinh thể lỏng liên quan đến bộ phận hoàn thành
Ảnh phóng to của gương hoàn thiện